Какво направи човека, за да се превърне в най-интелигентното животно?


Човешките същества и жабите използват поредица от много подобни гени, за да създават органи в тялото. Какво ни различава?

Жаби и човешки същества сме еволюирали разделени един от друг в продължение на 350 милиона години. Това, че мозъчните ни способности са доста различни е нещо, което бие на око. Въпреки това, екип от учени от университета в Торонто (Канада) е открил, че и двата вида използваме набор от много подобни гени за производството на органи в тялото с относително условие към процеса, познато като алтернативно свързване, където генните продукти се свързват в протеини и което би било различаващия ключ между двете.

Парадигмата на този процес е малка молекулярна промяна в клетките, благодарение на която хората са успели да еволюират, за да се превърнат в най-интелигентното животно на планетата.

Изследователите са открили, че тази малка промяна, която ни прави толкова различни се асоциира с протеин, наречен PTBP1, който може да стимулира създаването на неврони и следователно да маркира еволюцията на мозъка на бозайниците, като накрая ги превръща в най-големите и сложни мозъци от тези на всички гръбначни.

Освен това надделяването на алтернативната свръзка се увеличава според сложността на гръбначните. Заради това, въпреки генетичното подобие на много видове, протеините са много по-различни при животни като бозайниците и много по-малко при видове като жабите или птиците.

Учените са определили PTBP1 с различна форма при бозайниците, много по-къса, която отприщва каскада от събития: "Интересно последствие от нашата работа е, че тази особена промяна между двете версии на PTBP1 би могла да е повлияла на времето, за което невроните се генерират в ембриона, така че се създават различия в морфологичната сложност и в размера на мозъка", заключава Бенджамин Бленков, лидер на екипа.